Gói thầu phát sinh thêm chi phí thì nhà thầu có quyền chấm dứt hợp đồng trọn gói không?

26/04/2022

Nhà thầu chúng tôi đã trúng gói thầu theo hợp đồng trọn gói với giá trúng thầu 21 tỷ đồng/25 tỷ đồng (giá dự toán). Tuy nhiên khi triển khai thi công thì tạm dừng mất 1 năm để điều chỉnh thiết kế đi theo hướng khác cho phù hợp quy hoạch chung của huyện.

Nhà thầu chúng tôi đã thương thảo với bên chủ đầu tư, tuy nhiên:

Chúng tôi chỉ đồng ý phần tuyến theo thiết kế cũ giữ nguyên theo đơn giá hợp đồng đã ký. Còn phần tuyến mới điều chỉnh thì phải thương thảo theo đơn giá mới tại thời điểm đã được phê duyệt vì hơn 1 năm trượt giá rất lớn. Nhưng chủ đầu tư ra quyết định phê duyệt giá gói thầu điều chỉnh theo hướng lấy khối lượng điều chỉnh và đơn giá hợp đồng cũ.

=> Chúng tôi có quyền từ chối thực hiện hợp đồng và có bị coi là vi phạm hợp đồng hay không?

  • Gói thầu phát sinh thêm chi phí thì nhà thầu có quyền chấm dứt hợp đồng trọn gói không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thì đối với hợp đồng trọn gói:

   “Khi phát sinh khối lượng công việc bổ sung hợp lý ngoài phạm vi hợp đồng hoặc khi bổ sung khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng, thì các bên tham gia hợp đồng thống nhất đơn giá công việc này trước khi thực hiện. Việc xác định đơn giá mới theo nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho khối lượng công việc phát sinh, bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng; khối lượng chưa có đơn giá trong hợp đồng. Đơn giá mới được xác định theo Thông tư hướng dẫn về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng và các thỏa thuận trong hợp đồng”.

   Như vậy, việc điều chỉnh hợp đồng trọn gói do thay đổi hướng tuyến đường và thay đổi thiết kế không phải do lỗi của nhà thầu, do đó nhà thầu được quyền đề nghị các bên liên quan thống nhất đơn giá hợp đồng phần thay đổi trước khi thực hiện công việc.

   Trên cơ sở đó các bên quyết định đơn giá phần công việc do thay đổi thiết kế áp dụng đơn giá hợp đồng đã ký kết hoặc xác định đơn giá mới theo quy định tại Điều 5 Thông tư 07/2016/TT-BXD.

   Trường hợp, các bên không thống nhất được đơn giá để thực hiện công việc phát sinh, thì bên nhận thầu có quyền từ chối thực hiện những công việc này mà không bị coi là vi phạm hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác trong hợp đồng. Các bên liên quan căn cứ hồ sơ, nội dung hợp đồng đã ký kết để thương thảo điều chỉnh hợp đồng cho phù hợp quy định pháp luật, hợp đồng đã ký kết, không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi bên.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn