Hình thức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Ngày hỏi:11/08/2020

Trong thời gian tới đây thì hình thức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc được quy định như thế nào? Nhờ hỗ trợ.

  • Khoản 3 Điều 25 Nghị định 85/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 07/09/2020) quy định về hình thức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc như sau:

    - Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc lần đầu, thực hiện sát hạch theo hình thức thi trắc nghiệm và vấn đáp. Việc sát hạch vấn đáp được thực hiện ngay sau khi có thông báo kết quả sát hạch trắc nghiệm, trong đó cá nhân sát hạch phải gắp thăm và trả lời tối đa 04 câu hỏi, mỗi câu hỏi về nội dung kiến thức và sự hiểu biết áp dụng trong hoạt động hành nghề kiến trúc phù hợp với nội dung Bộ câu hỏi sát hạch quy định tại khoản 2 Điều này;

    - Cá nhân đề nghị cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc thực hiện sát hạch theo hình thức thi trắc nghiệm.

    Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn