Hồ sơ chuẩn bị đầu tư xây dựng và hợp đồng bao gồm những gì?

26/04/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi, theo quy định của pháp luật hiện hành thì. Hồ sơ chuẩn bị đầu tư xây dựng và hợp đồng bao gồm những giấy tờ, tài liệu gì? 

  • Hồ sơ chuẩn bị đầu tư xây dựng và hợp đồng bao gồm những gì?
   (ảnh minh họa)
  • Hồ sơ chuẩn bị đầu tư xây dựng và hợp đồng bao gồm những giấy tờ, tài liệu quy định tại Phụ lục III Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành, cụ thể như sau:

   - Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng và Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng.

   - Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

   - Nhiệm vụ thiết kế, các văn bản thẩm định, tham gia ý kiến của các cơ quan có liên quan trong việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế cơ sở.

   - Phương án đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng tái định cư (nếu có).

   - Văn bản của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về: thỏa thuận quy hoạch, thỏa thuận hoặc chấp thuận sử dụng hoặc đấu nối với công trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào; đánh giá tác động môi trường, đảm bảo an toàn (an toàn giao thông, an toàn cho các công trình lân cận) và các văn bản khác có liên quan.

   - Quyết định cấp đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê đất đối với trường hợp không được cấp đất.

   - Giấy phép xây dựng, trừ những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

   - Quyết định chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu và các hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu.

   - Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các nhà thầu theo quy định.

   - Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn