Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thiết kế

26/04/2022
Mục 3.3.2 quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 có quy định “Chi phí thiết kế được xác định bằng tỷ lệ (%) (định mức tại quyết định này) và nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán công trình được duyệt. Trường hợp dự án gồm nhiều loại công trình thì chi phí thiết kế được xác định theo từng loại công trình và tính theo quy mô chi phí xây dựng trong dự toán của từng công trình được duyệt”. 1. Hiện nay Ban đang tính toán chi phí thiết kế hạng mục: Khảo sát, TKKT; BTVT-DT dự án Hồ chứa nước Nậm Cắt tỉnh Bắc Kạn gồm nhiều loại công trình: Thuỷ lợi (Đập chính, đập phụ, tràn, cống); Giao thông (đường); Dân dụng (Nhà quản lý); Công nghiệp (điện; cơ khí). Khi tính giá trị dự toán thiết kế phí công trình thuỷ lợi (Đập chính, đập phụ, tràn, cống) Ban lấy định mức % của công trình thủy lợi (Tra tại bảng 10 và 11 định mức chi phí thiết kế công trình thuỷ lợi ứng với chi phí xây dựng đã bao gồm Đập chính, đập phụ, tràn, cống) rồi nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế VAT) của từng hạng mục hay áp dụng định mức % riêng cho từng hạng mục công trình công trình rồi nhân với giá trị xây lắp (chưa có VAT)? 2. Ngày 21/9/2007 Bộ Xây dựng đã banh hành quyết định số 26/2007/QĐ-BXD về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. Trong danh mục văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ có định mức dự toán Khảo sát xây dựng (ban hành kèm theo quyết định 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ Xây dựng). Hiện nay tỉnh Bắc Kạn chưa ban hành bộ đơn giá khảo sát xây dựng theo định mức mới (1779/QĐ-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng; bộ đơn giá cũ được xây dựng trên định mức đã bị bãi bỏ 28/2005/QĐ-BXD). Vậy khi lập dự toán khảo sát dự án trên có được áp dụng bộ đơn giá cũ rồi điều chỉnh hệ số nhân công theo các thông tư hướng dẫn hay phải xây dựng đơn giá trên cơ sở định mức mới (định mức 1779) và các quy định về tiền lương hiện hành?
  • Theo Quyết định 957//QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thì nếu dự án gồm nhiều loại công trình thì chi phí thiết kế được tính cho từng loại công trình đó. Ví dụ dự án có cả công trình thủy lợi và công trình giao thông thì chi phí thiết kế của dự án được tính bằng chi phí thiết kế của công trình thủy lợi cộng với chi phí thiết kế của công trình giao thông. Chi phí thiết kế của công trình thủy lợi được xác định bằng chí phí xây dựng (chưa có thuế VAT) trong dự toán được duyệt của công trình thủy lợi nhân với định mức tỷ lệ (xác định theo quy mô chi phí xây dựng của công trình thủy lợi). Chi phí thiết kế của công trình giao thông cũng được xác định tương tự.

   Về nguyên tắc thì dự toán phải được lập phù hợp với thời gian, địa điểm triển khai dự án. Hiện tại dự toán khảo sát có thể được xác định theo định mức khảo sát xây dựng công bố kèm theo quyết định số 1779/QĐ-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng và đơn giá vật liệu, nhân công, máy tại địa phương nơi tiến hành khảo sát.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn