Hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu xây dựng do biến động giá

26/04/2022

Công ty ông Đặng Đức Thắng (Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), email: c.ty.taytruongson@gmail.com, ký hợp đồng thi công xây dựng đường giao thông theo hình thức chỉ định thầu, đơn giá cố định. Hợp đồng ký vào quý III/2007 nhưng đơn giá vật liệu được duyệt là đơn giá năm 2005. Đến thời điểm hoàn thành hợp đồng (quý IV/2007), do có biến động về giá (giá quý III/2007 vượt quá 40% giá trị hợp đồng quý I/2005), công ty ông Thắng đề nghị chủ đầu tư điều chỉnh đơn giá. Quý IV/2008, chủ đầu tư đã thực hiện điều chỉnh giá vật liệu và nhân công từ quý I/2005 lên quý III/2007 bằng phụ lục hợp đồng và làm quyết toán. Ông Thắng muốn biết chủ đầu tư phê duyệt điều chỉnh và thanh toán hợp đồng như vậy có đúng quy định không?

  • Hợp đồng Công ty ông Thắng ký thuộc phạm vi, đối tượng áp dụng của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.

   Chênh lệch giá vật liệu là chênh lệch giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh so với giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng, dự toán gói thầu được duyệt hoặc giá vật liệu tại thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu (trường hợp đấu thầu) đối với hợp đồng được ký kết từ năm 2007, hoặc giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh so với giá vật liệu tại thời điểm tháng 12/2006 hoặc quý IV/2006 nếu không có giá tại thời điểm tháng 12/2006 đối với hợp đồng được ký kết trước năm 2007.

   Trường hợp giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng, dự toán gói thầu được phê duyệt thấp hơn giá vật liệu xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo hoặc công bố tại thời điểm tương ứng thì lấy giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo hoặc công bố.

   Nội dung Hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật là cơ sở pháp lý cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán Hợp đồng.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Thông tư 09/2008/TT-BXD Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn