Làm chủ nhiệm 2 công trình cấp III có được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình hạng II không?

Ngày hỏi:08/10/2019

Tôi được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình hạng III cách đây 4 năm chuyên về thiết kế cấp - thoát nước công trình, tôi đã hoàn thành được 2 công trình cấp III cùng lĩnh vực, cho hỏi tôi đã đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình hạng II chưa? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 8 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP thay thế Điều 48 Nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình:

   - Hạng I: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp II trở lên.

   - Hạng II: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp III trở lên hoặc đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 03 công trình từ cấp II trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

   - Hạng III: Đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình từ cấp IV trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

   => Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đã thực hiện được 2 công trình cấp III về lĩnh vực thiết kế cấp - thoát nước công trình. Như vậy, căn cứ quy định trên thì bạn đã đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình hạng II về lĩnh vực thiết kế cấp - thoát nước công trình.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn