Nhà nuôi yến có phải xin giấy phép xây dựng không?

26/04/2022

Em muốn xây nhà nuôi chim yến tại nông thôn, nhưng được biết khi xây dựng nhà ở nông thôn không phải xin Giấy phép xây dựng. Vậy khi xây nhà chim yến có được miễn giấy phép xây dựng không?

  • Theo Khoản 1 Điều 89 Luật xây dựng 2014 quy định trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

   Dẫn chiếu Khoản 2 Điều 89 Luật xây dựng 2014 quy định các trường hợp được miễn xin giấy phép xây dựng khi khởi công như sau:

   - Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

   - Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư;

   ....

   - Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa;

   - Chủ đầu tư xây dựng công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại các điểm b, d, đ và i khoản này có trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi, lưu hồ sơ.

   Mặt khác, tại Khoản 29 Điều 3 Luật xây dựng 2014 quy định: Nhà ở riêng lẻ là công trình được xây dựng trong khuôn viên đất ở thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, nếu nhà nuôi chim yến thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thi và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt thì không cần xin giấy phép xây dựng khi khởi công.

   Còn nếu không thuộc khu vực trên thì khi xây dựng nhà nuôi chim yến và không xây dựng trên đất ở thì phải xin Giấy phép xây dựng theo quy định.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn