Nhà thầu tư vấn phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng khi nào?

26/04/2022

Theo quy định pháp luật hiện hành thì các tổ chức tham gia trong quá trình hoạt động đầu tư xây dựng thì phải mua bảo hiểm bắt buộc. Vậy đối với nhà thầu tư vấn trong quá trình hoạt động đầu tư xây dựng thì phải mua bảo hiểm bắt buộc khi nào?

  • Hoạt động đầu tư xây dựng ở nước ta hiện nay đang ngày càng phát triển theo chiều hướng tăng mạnh về quy mô xây dựng, áp dụng các công nghệ kỹ thuật tiên tiến của thế giới vào hoạt động xây dựng,... Từ đó dẫn đến nguồn vốn đầu tư cực kỳ lớn. Mà khoản đầu tư lớn thì cũng đồng nghĩa các rủi ro của các dự án đầu tư xây dựng cũng tỷ lệ thuận với nó.

   Do đó, yêu cầu bắt buộc phải có bảo hiểm cho hoạt động này. Việc mua bảo hiểm cho các dự án đầu tư xây dựng được thực hiện dựa trên sự tự nguyện của chủ đầu tư, nhà thầu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định thì pháp luật bắt buộc chủ đầu tư, nhà thầu phải mua bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng.

   Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 9 Luật Xây dựng 2014 thì nhà thầu tư vấn mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên.

   Mặt khác, tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 119/2015/NĐ-CP cũng đồng thời quy định nhà thầu tư vấn phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên.

   Do đó, Kết luận: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì các nhà thầu tư vấn trong hoạt động đầu tư xây dựng có trách nhiệm mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên.

   Trong đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Thông tư 329/2016/TT-BTC thì đối tượng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng trên đây được xác định là trách nhiệm dân sự của nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng đối với bên thứ ba phát sinh từ việc thực hiện công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình xây dựng từ cấp II trở lên.

   Xem thêm chi tiết tại Luật Xây dựng 2014, Nghị định 119/2015/NĐ-CP, Thông tư 329/2016/TT-BTC.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn