Nội dung hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị được quy định như thế nào?

26/04/2022

Nội dung hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi đọc tin tức và có một số thắc mắc mong Ban tập tư vấn giúp tôi. Nội dung hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Phương Bình (binh****@gmail.com)

  • Nội dung hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị được quy định tại Điều 10 Nghị định 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị như sau:

   1. Tờ trình.

   2. Báo cáo tóm tắt về khu vực phát triển đô thị dự kiến bao gồm:

   a) Tên khu vực phát triển đô thị;

   b) Địa điểm, ranh giới khu vực phát triển đô thị (có sơ đồ minh họa);

   c) Mô tả hiện trạng khu vực phát triển đô thị;

   d) Thuyết minh về cơ sở hình thành khu vực phát triển đô thị;

   đ) Tính chất/các chức năng chính của khu vực;

   e) Giới thiệu nội dung cơ bản của quy hoạch chung đô thị được duyệt;

   g) Kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị;

   h) Thời hạn thực hiện dự kiến;

   j) Sơ bộ khái toán, dự kiến các nguồn lực đầu tư cho phát triển đô thị;

   k) Đề xuất hình thức quản lý hoặc thành lập Ban quản lý khu vực phát triển đô thị theo quy định tại Điều 13 Nghị định này. Thành lập mới hoặc sử dụng Ban quản lý khu vực phát triển đô thị sẵn có để quản lý từng khu vực phát triển đô thị,

   Hồ sơ trình thẩm định khu vực phát triển đô thị còn được quy định tại Khoản 1, 2 Điều 5 Thông tư 20/2013/TTLT-BXD-BNV như sau:

   Điều 5. Hồ sơ trình thẩm định khu vực phát triển đô thị

   1. Hồ sơ trình thẩm định khu vực phát triển đô thị bao gồm:

   a) Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị được quy định tại Điều 10 của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP;

   b) Các văn bản pháp lý, bao gồm: bản chụp các quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, chương trình phát triển đô thị, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và các văn bản pháp lý khác có liên quan đến chủ trương thành lập khu vực phát triển đô thị (nếu có).

   2. Số lượng hồ sơ trình thẩm định khu vực phát triển đô thị: 10 bộ.

   Trên đây là quy định về Nội dung hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 11/2013/NĐ-CP .

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn