Phạm vi hoạt động chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hạng III

26/04/2022

Tôi mới được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hạng III, trước đây tôi đã từng tham gia thiết kế những đồ án quy hoạch xây dựng của cấp huyện phê duyệt. Cho hỏi hiện tại tôi có thể làm chủ nhiệm thiết kế được không? Nhờ hỗ trợ!

  • Căn cứ Khoản 7 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP quy định phạm vi hoạt động chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng như sau:

   - Hạng I: Được làm chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế bộ môn chuyên ngành của tất cả các đồ án quy hoạch xây dựng.

   - Hạng II: Được làm chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế bộ môn chuyên ngành của tất cả các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

   - Hạng III: Được làm chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế bộ môn chuyên ngành các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì khi bạn đã có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hạng III, thì được làm chủ nhiệm đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn