Quan trắc xây dựng công trình trong quá trình thi công xây dựng được thực hiện khi nào?

26/04/2022

Tìm hiểu quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Ban biên tập cho tôi hỏi: Quan trắc xây dựng công trình trong quá trình thi công xây dựng được thực hiện khi nào?

  • Quan trắc xây dựng công trình trong quá trình thi công xây dựng được thực hiện khi rời vào các trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 04/2019/TT-BXD, cụ thể như sau:

   - Thực hiện theo quy định của thiết kế xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật, biện pháp thi công đã được phê duyệt;

   - Thực hiện khi công trình có biểu hiện bất thường (ví dụ: công trình xuất hiện sụt, trượt, lún, nghiêng, nứt,...) cần phải được quan trắc phục vụ việc đánh giá, xác định nguyên nhân để có biện pháp xử lý hoặc ngăn ngừa sự cố công trình trong quá trình thi công xây dựng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn