Quy định về mục đích trong kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2022?

26/04/2022

Quy định về mục đích trong kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2022? Quy định về yêu cầu trong kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2022 như thế nào? Tôi có nhu cầu tìm hiểu, xin được giải đáp.

  • Quy định về mục đích trong kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2022?
   (ảnh minh họa)
  • Quy định về mục đích trong kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2022?

   Căn cứ Tiểu mục 1 Mục I Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2022 ban hành kèm Quyết định 87/QĐ-BXD năm 2022 quy định về mục đích như sau:

   Triển khai có hiệu quả Luật Phòng, chống khủng bố và các quy định của về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt nhầm tăng cường khả năng đáp ứng của các đơn vị trong Ngành khi xảy ra tình trạng khủng bố. Đặc biệt công tác phòng, chống khủng bố ở quá trình thiết kế, xây dựng các công trình, mục tiêu trọng điểm; chủ động phát hiện, vô hiệu hóa âm mưu của các thế lực thù địch và các tổ chức khủng bố quốc tế, phản động lưu vong cài cắm chất nổ trong quá trình sản xuất, vận chuyển, xây dựng, tu sửa các công trình; phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt.

   Quy định về yêu cầu trong kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2022 như thế nào?

   Theo Tiểu mục 2 Mục I Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2022 ban hành kèm Quyết định 87/QĐ-BXD năm 2022 quy định về yêu cầu như sau:

   - Quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và Chỉ thị số 25/2007/CT-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống khủng bố trong tình hình mới;

   - Triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố quốc gia; các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về công tác phòng, chống khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt với phương châm, nguyên tắc phòng ngừa là chính;

   - Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố quốc gia, Bộ Công An, Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch, kịp thời điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tiễn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn