Quy hoạch xây dựng phê duyệt sau bao lâu phải công bố công khai?

Ngày hỏi:02/10/2019

Tôi được biết Ủy ban nhân dân mới phê duyệt quy hoạch xây dựng, tuy nhiên khi lên trang thông tin điện tử của cơ quản lý nhà nước về xây dựng thì không có thông tin về quy hoạch này. quy hoạch xây dựng có phải thực hiện công bố công khai không? Nếu có thì khi nào phải thực hiện công bố? Không công bố thì xử lý thế nào? Nhờ tư vấn, cảm ơn nhiều!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 40 Luật xây dựng 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 13 Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 quy định:

   - Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đồ án quy hoạch xây dựng phải được công bố công khai.

   - Nội dung công bố công khai quy hoạch xây dựng bao gồm toàn bộ nội dung của đồ án quy hoạch xây dựng và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng đã được ban hành, trừ những nội dung liên quan đến quốc phòng, an ninh, bí mật nhà nước.

   - Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng có trách nhiệm cập nhật đầy đủ tình hình triển khai thực hiện đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt để cơ quan có thẩm quyền kịp thời công bố công khai cho tổ chức, cá nhân biết, giám sát trong quá trình thực hiện.

   - Đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt phải được đăng tải thường xuyên, cập nhật liên tục trên trang thông tin điện tử của cơ quan tổ chức lập quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch, cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng và được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

   Theo quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 27 và Khoản 3 Điều 4 Nghị định 139/2017/NĐ-CP thì trường hợp tổ chức, cá nhân không thực hiện công bố công khai theo quy định đối với đồ án quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ bị phạt tiền như sau:

   - Đối với tổ chức: Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.

   - Đối với cá nhân: Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng.

   => Như vậy, theo quy định thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đồ án quy hoạch xây dựng phải được công bố công khai. Trường hợp không thực hiện công bố công khai thì sẽ bị phạt theo quy định trên.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn