Quyết toán chi phí quản lý xây dựng công trình

26/04/2022

Tôi đang công tác tại một đơn vị tư vấn xây dựng, trong quá trình thanh toán chi phí thiết kế, chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật có vướng mắc sau đây: Theo quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật thì Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật là 1.678.875.916 x 3.6% = 60.493.533 đồng. Theo quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thì chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật vẫn là 60.493.533 đồng trong khi chi phí xây lắp được quyết toán là 1.647.845.000 đồng. Khi thanh toán tại kho bạc Nhà nước thì chuyên viên Kho bạc bảo là quyết toán chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật bị sai, lẽ ra phải là 1.647.845.000x 3.6%=59.332.420 đồng. Vậy, trong trường hợp này, cách tính chi phí quản lý dự án được tiến hành thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  • Theo quy định tại Khoản 3 Mục I Phần I Quyết định 79/QĐ-BXD năm 2017 công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành thì:

   Chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố tại bảng số 1 trong Quyết định này) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án được duyệt. Chi phí quản lý dự án trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu (trường hợp dự án được quản lý theo các gói thầu) xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (cùng định mức tỷ lệ % sử dụng để tính chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư được duyệt) nhân với chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) của dự toán công trình hoặc của dự toán gói thầu. Riêng chi phí quản lý dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư được xác định bằng dự toán phù hợp với nhiệm vụ chuẩn bị dự án. Chi phí quản lý dự án trong giai đoạn này là một phần của chi phí quản lý dự án xác định theo Định mức chi phí quản lý dự án công bố tại Quyết định này.

   Trường hợp dự án được quản lý theo hình thức chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để quản lý dự án, chi phí quản lý dự án xác định theo định mức và điều chỉnh với hệ số k = 0,8.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về quyết toán chi phí quản lý xây dựng công trình. Bạn nên tham khảo Quyết định 79/QĐ-BXD năm 2017 chi tiết để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Khoản 3 mục i phần i Quyết định 79/QĐ-BXD Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn