Tất cả thành viên ban quản trị có ký vào biên bản họp hội nghị nhà chung cư?

26/04/2022

Liên quan đến việc họp hội nghị nhà chung cư: Tôi có thắc mắc là biên bản họp hội nghị này sẽ có chữ ký của ai, tất cả các thành viên ban quản trị có cần ký vào biên bản này không?

  • Khoản 6 Điều 1 Thông tư 06/2019/TT-BXD (sửa đổi Điều 16 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD) quy định như sau:

   “Điều 16. Thành phần tham dự và việc biểu quyết tại hội nghị nhà chung cư

   5. Mọi quyết định của hội nghị tòa nhà chung cư, cụm nhà chung cư được thông qua theo nguyên tắc đa số bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu; nội dung cuộc họp phải được lập thành biên bản, có chữ ký của các thành viên chủ trì và thư ký cuộc họp hội nghị nhà chung cư.”

   Theo quy định nêu trên thì biên bản họp hội nghị nhà chung cư sẽ có chữ ký của các thành viên chủ trì và thư ký cuộc họp hội nghị nhà chung cư.

   Cũng có nghĩa là chỉ những thành viên chủ trì cuộc họp mới ký vào biên bản họp, chứ không phải tất cả các thành viên của ban quản trị nhà chung cư đều ký vào biên bản này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn