Thẩm định đối với các công trình sửa chữa nhỏ với tổng mức đầu tư dưới 50 triệu đồng

26/04/2022
Công ty chúng tôi hay có các công trình sửa chữa với tổng mức đầu tư nhỏ (dưới 50 triệu đồng), như vậy có cần phải thuê tư vấn thiết kế và thẩm định thiết kế, dự toán không hay có thể tự lập và thẩm định được?
    • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 84 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 thì công trình sửa chữa làm thay đổi về: Địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu chính của kết cấu chịu lực chính, biện pháp tổ chức thi công làm ảnh hưởng tới an toàn chịu lực của công trình thì việc điều chỉnh thiết kế phải được thẩm định và phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật này. Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 85, Chủ đầu tư được tự thực hiện thiết kế xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề phù hợp loại, cấp công trình.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn