Thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế dự toán các dự án công trình

26/04/2022
Hiện tại Sở Công Thương Quảng Bình có nhận một số hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của một số công trình điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Tổng Công ty Điện lực miền Trung quyết định đầu tư. Theo tờ trình, nguồn vốn đầu tư các dự án này là vốn vay thương mại và vốn đối ứng của doanh nghiệp. Theo Khoản 44, Điều 4 Luật Đấu thầu thì nguồn vốn trên thuộc vốn Nhà nước ngoài ngân sách có đúng không? Theo Điều 10, Điều 24, Điều 25, Điều 26 Nghị định 59/2015/NĐ-CP, Sở Công Thương Quảng Bình có thẩm quyền thẩm định các dự án trên có đúng không? Nếu không thì hồ sơ thẩm định các dự án điện này phải nộp tại cơ quan nào?
    • Các loại vốn vay thương mại và vốn đối ứng để đầu tư xây dựng các dự án do Tổng Công ty Điện lực miền Trung quyết định đầu tư là vốn nhà nước ngoài ngân sách. Do đó, việc thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán các dự án, công trình do Tổng Công ty điện lực miền Trung quyết định đầu tư do cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thực hiện.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn