Thanh toán chi phí chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực

26/04/2022
Chúng tôi thực hiện chứng nhận an toàn khả năng chịu lực CTXD theo Thông tư số 16/2008/TT-BXD đối với công trình bắt buộc phải thực hiện công tác tư vấn này, nhưng trong dự toán XD công trình không đưa giá trị tạm tính vào nên chủ đầu tư không biết lấy từ nguồn nào để thanh toán chi phí này mặc dù chúng tôi đã lập dự toán chi phí kiểm tra theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Vậy chúng tôi phải làm các thủ tục gì để được thanh toán chi phí này?
  • Theo quy định tại Thông tư 16/2008/TT-BXD, ngày 11 tháng 9 năm 2008 về hướng dẫn việc kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng có quy định: Chi phí chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực do chủ đầu tư trả cho tổ chức kiểm tra từ khoản chi phí tư vấn đầu tư xây dựng trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình. Chi phí này được xác định bằng cách lập dự toán theo quy định tại Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

   Vì vậy Bạn đề nghị Chủ đầu tư thanh toán Chi phí chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực cho Công ty Bạn theo hướng dẫn tại Thông tư 16/2008/TT-BXD, ngày 11 tháng 9 năm 2008 về hướng dẫn việc kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn