Thanh toán hợp đồng xây dựng trước hạn được không?

26/04/2022

Công ty tôi là bên nhận thầu về xây dựng, chúng tôi đã thỏa thuận thanh toán hợp đồng xây dựng theo 04 giai đoạn, dựa vào tiến trình công việc đã được giao cụ thể. Chúng tôi đang thực hiện giai đoạn 03 nhưng không đủ kinh phí để tiếp tục thực hiện, vậy cho hỏi công ty tôi có thể yêu cầu thanh toán trước hạn để có kinh phí tiếp tục thực hiện không?

  • Căn cứ Điều 19 Nghị định 37/2018/NĐ-CP quy định thanh toán hợp đồng xây dựng như sau:

   - Trường hợp trong kỳ thanh toán các bên chưa đủ điều kiện để thanh toán theo đúng quy định của hợp đồng (chưa có dữ liệu để điều chỉnh giá, chưa đủ thời gian để xác định chất lượng sản phẩm,...) thì có thể tạm thanh toán. Khi đã đủ điều kiện để xác định giá trị thanh toán thì bên giao thầu phải thanh toán cho bên nhận thầu theo đúng quy định.

   - Bên giao thầu phải thanh toán đầy đủ (100%) giá trị của từng lần thanh toán cho bên nhận thầu sau khi đã giảm trừ tiền tạm ứng, tiền bảo hành công trình theo thỏa thuận trong hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

   => Theo thông tin bạn cung cấp là đang thực hiện hợp đồng xây dựng trong giai đoạn 03, nhưng không đủ kinh phí, do đó bạn có thể thỏa thuận với bên giao thầu để được tạm thanh toán, và sau khi hoàn thành giai đoạn 03 sẽ tiến hành thanh toán hợp đồng xây dựng giai đoạn 03 theo quy định trên.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn