Thực hiện quản lý chi phí ĐTXD theo Nghị định 99/2007/NĐ-CP

26/04/2022
Dự án Chống sạt ở bờ sông Lục Nam được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt ngày 18/10/2007, phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp ngày 21/3/2008 (giá gói thầu là đơn giá quý IV/2007, thời gian tổ chức đấu thầu 90 ngày, loại hợp đồng trọn gói); Chủ đầu tư mời thầu ngày 8/4/2008 đến 24/4/2008; Ngày 11/6/2008, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả đấu thầu với hình thức hợp đồng trọn gói. Chủ đầu tư và nhà thầu đã thương thảo và ký hợp đồng theo quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu (hợp đồng được ký kết ngày 8/8/2008, hợp đồng trọn gói).Trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu có đề cập đến điều chỉnh giá hợp đồng trong trường hợp giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị nêu trong hợp đồng có biến động lơn ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng hoặc khi Nhà nước thay đổi các chính sách có liên quan thì phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét quyết định. Trong quá trình thực hiện hợp đồng chủ đầu tư đã đề nghị và ngày 15/9/2008 được Chủ thực hiện các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây đựng, bao gồm: tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, định mức và giá xây dựng, hợp đồng trong hoạt động xây dựng, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định 99/2007/NĐ-CP, Nghị định số 03/2008/NĐ-CP của Chính phủ đối với khối lượng công việc còn lại thuộc dự án. Sở Xây dựng Bắc Giang đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn: Công trình trên có được điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo Nghị định 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý trong đầu tư xây dựng công trình không?
  • Sau khi xem xét Viện Kinh tế Xây dựng trả lời như sau:
   Theo quy định tại điều 36 - Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình các dự án được phê duyệt sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được thực hiện theo Nghị định 99/CP. Đối với các dự án được phê duyệt trước ngày Nghị định số 99/CP, nếu thấy cần thiết điều chỉnh tổng mức đầu tư theo quy định của Nghị định này thì người quyết định xem xét, quyết định điều chỉnh và đảm bảo không làm gián đoạn các công việc thực hiện dự án. Như vậy, đối với dự án Chống sạt lở bờ sông Lục Nam, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã cho phép thực hiện các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 99/CP thì việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình được thực hiện theo Nghị định này.
   Đối với các gói thầu thuộc dự án Chống sạt lở bờ sông Lục Nam, việc lựa chọn hình thức hợp đồng áp dụng cho mỗi gói thầu trên được căn cứ vào kế hoạch đấu thầu được duyệt. Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo thỏa thuận hợp đồng giữa các bên.Do hợp đồng thực hiện gói thầu được ký kết vào ngày 8/8/2008, theo hình thức hợp đồng trọn gói nên gói thầu thuộc đối tượng điều chỉnh giá theo quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/04/2008 của Bộ Xây dựng.
   Đồng thời với tính bù trừ chi phí vật liệu do biến động giá thì chủ đầu tư xem xét, điều chỉnh lại hình thức hợp đồng áp dụng từ hợp đồng trọn gói sang hợp đồng điều chỉnh giá.
   Đề nghị Sở Xây dựng Bắc Giang xem xét và có hướng dẫn thực hiện dự án phù hợp với quy định của pháp luật.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn