Vấn đề liên quan đến chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

26/04/2022
Qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 673/TTĐT-BĐ ngày 14/10/2010 của công dân Nguyễn Văn Hoà yêu cầu trả lời vấn đề liên quan đến chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
  • Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:1/ Theo quy định hiện hành của pháp luật về xây dựng thì chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là một trong những điều kiện để cá nhân được làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; không có quy định nào về việc cá nhân có chứng chỉ hành nghề phải đăng ký hành nghề với đơn vị tư vấn hoạt động xây dựng.

   2/ Nội dung ghi trong chứng chỉ hành nghề kỹ sư và kiến trúc sư được quy định cụ thể trong Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đề nghị Ông Hoà nghiên cứu Thông tư này để hiểu rõ hơn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn