Vấn đề liên quan đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

26/04/2022
Công ty chúng tôi có cử người đi học và có được chứng chỉ khóa đào tạo giám đốc quản lý tòa nhà do công ty Global Hotel Management (Singapore) tổ chức giảng dạy tại Việt nam vào 07/2010. Như vậy những người này có cần phải được đào tạo lại tại những cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư căn cứ theo như Thông tư 14/2011/TT-BXD để có thể tham gia vào quản lý vận hành chung cư hay không? Nếu muốn tìm kiếm những cơ sở đào tạo được cấp phép của Bộ Xây dựng tại TP.HCM thì chúng tôi có thể tìm ở đâu?
  • Tại khoản 1 Điều 2 của Thông tư số 14/2011/TT-BXD ngày 25/11/2011 của Bộ Xây dựng quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư đã quy định rõ đối tượng phải tham gia khóa đào tạo bao gồm: các thành viên Ban giám đốc doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư, Tổ trưởng các tổ kỹ thuật, bảo vệ, an toàn phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, Trưởng ca vận hành nhà chung cư.

   Như vậy, các đối tượng nêu trên (không phân biệt đối với trường hợp đã tham gia khóa đào tạo liên quan đến nội dung quản lý vận hành nhà chung cư nhưng không theo quy định tại Thông tư số 14/2011/TT-BXD) phải tham gia khóa đào tạo theo đúng quy định của Thông tư này.

   Hiện nay, Bộ Xây dựng chưa thực hiện việc công nhận các cơ sở đủ điều kiện tổ chức khóa đào tạo theo quy định tại Thông tư số 14/2011/TT-BXD. Khi có cơ sở đào tạo được công nhận, Bộ Xây dựng sẽ đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử (Website) của Bộ. Đề nghị ông theo dõi để biết và liên hệ.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Thông tư 14/2011/TT-BXD Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn