Về việc xác định nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình

26/04/2022
Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn tỉnh Quảng Nam là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi phí hoạt động theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ. Việc cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc sẽ sử dụng 100% kinh phí lấy từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (được trích lập từ hoạt động dịch vụ tư vấn thiết kế của Viện). Nguồn vốn này không có trong danh mục “Nguồn vốn đầu tư” được xác định theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Ông Vương hỏi, đơn vị của ông có được áp dụng tương tự như nguồn vốn đầu tư là “Dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước” theo điểm b, khoản 1, Điều 2 Nghị định 12/2009/NĐ-CP nêu trên không? Đơn vị có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo kinh kế - kỹ thuật, Kế hoạch đấu thầu... cho công trình này không?
  • Về thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình xây dựng làm tăng tài sản của tổ chức có sử dụng nguồn vốn của tổ chức sự nghiệp kinh tế của Nhà nước thì đơn vị phải tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

   Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 71/2013/NĐ-CP đã quy định "Nghị định này quy định việc đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ".

   Trình tự quản lý dự án thì tuân thủ theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP như nêu trên.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn