Xác nhận liệt sỹ cho người tham gia họat động kháng chiến khi làm nhiệm vụ bị mất tin, mất tích

26/04/2022

Trường hợp người tham gia họat động kháng chiến trong khi làm nhiệm vụ bị mất tin, mất tích có được xem xét xác nhận liệt sỹ không?

    • Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã qui định một trong những trường hợp được xem xét xác nhận liệt sỹ là người tham gia hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị mất tin, mất tích được cơ quan có thẩm quyền kết luận không phản bội, đầu hàng theo địch.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn