Xin giấy phép xây dựng như thế nào?

26/04/2022
Hiện tại công ty tôi đang làm dự án điện gió tại huyện Ea'Hleo, tỉnh Đắk Lắk. Tôi được biết dự án của công ty tôi thuộc diện công trình xây dựng theo tuyến không đi qua đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt không cần phải xin giấy phép xây dựng, nhưng các hạng mục công trình như nhà vận hành và nhà quản lý trạm điện có phải xin giấy phép xây dựng không? Nếu xin giấy phép xây dựng thì xin ở huyện hay Sở Xây dựng?
    • Các công trình bao gồm nhà vận hành và nhà quản lý trạm điện thuộc dự án điện gió đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 thì thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn