Xin phép xây dựng trong khu công nghiệp

26/04/2022
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau (Ban Quản lý) được Chủ tịch UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư các công trình xây dựng thuộc dự án KCN Khánh An, đến nay đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và đang tiến hành thực hiện các thủ tục thực hiện đầu tư, Ban Quản lý chúng tôi lúng túng trong khâu xin phép xây dựng, cụ thể như sau: Theo Điểm đ, Khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này thì được miễm giấy phép xây dựng). Tuy nhiên, do đồ án quy hoạch KCN Khánh An được lập và phê duyệt với tỷ lệ 1/2000; do đó, đối với những công trình nêu trên phải xin phép xây dựng? Căn cứ Khoản 2, Điều 103 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Chủ tịch UBND tỉnh đã phân cấp cho Ban Quản lý cấp giấy phép xây dựng thuộc phạm vi trong khu công nghiệp. Vì vậy, đối với với các công trình nêu trên Ban Quản lý có tự cấp giấy phép xây dựng cho mình được không hay một đơn vị nào khác cấp?
  • Theo quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp đã có quy hoạch chi tiết 1/500 và đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng mới được miễn giấy phép xây dựng. Nếu KCN Khánh An mới có quy hoạch 1/2000 thì các công trình thuộc dự án này phải được cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

   Ban quản lý khu công nghiệp được thực hiện cấp giấy phép xây dựng cho những công trình thuộc phạm vi quản lý của mình theo phân cấp của UBND cấp tỉnh.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn