Yêu cầu về khoảng cách phòng cháy chống cháy đối với nhà ở, công trình công cộng và nhà phụ trợ của các cơ sở công nghiệp

26/04/2022

Yêu cầu về khoảng cách phòng cháy chống cháy đối với nhà ở, công trình công cộng và nhà phụ trợ của các cơ sở công nghiệp được quy định như thế nào? Mong được anh chị giải đáp.

  • Yêu cầu về khoảng cách phòng cháy chống cháy đối với nhà ở, công trình công cộng và nhà phụ trợ của các cơ sở công nghiệp
   (ảnh minh họa)
  • Yêu cầu về khoảng cách phòng cháy chống cháy đối với nhà ở, công trình công cộng và nhà phụ trợ của các cơ sở công nghiệp

   Căn cứ Mục E.1 Phục lục E Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình ban hành kèm theo Thông tư 02/2021/TT-BXD có quy định yêu cầu về khoảng cách phòng cháy chống cháy đối với nhà ở, công trình công cộng và nhà phụ trợ của các cơ sở công nghiệp như sau:

   Khoảng cách phòng cháy chống cháy giữa các nhà ở, công trình công cộng và nhà phụ trợ của các cơ sở công nghiệp lấy theo Bảng E.1.

   Khoảng cách phòng cháy chống cháy từ nhà ở, công trình công cộng, nhà phụ trợ có bậc chịu lửa I và II đến các nhà sản xuất và gara có bậc chịu lửa I và II phải không nhỏ hơn 9 m; đến các nhà sản xuất có mái với lớp cách nhiệt bằng chất liệu Polyme hoặc vật liệu cháy phải không nhỏ hơn 15 m.

   Bảng E.1 - Khoảng cách phòng cháy chống cháy giữa các nhà ở, công trình công cộng và nhà phụ trợ của các cơ sở công nghiệp

   Bậc chịu lửa của nhà thứ nhất

   Khoảng cách, m, đến nhà thứ hai có bậc chịu lửa

   I, II

   III

   IV, V

   I, II

   6

   8

   10

   III

   8

   8

   10

   IV, V

   10

   10

   15

   CHÚ THÍCH 1: Khoảng cách giữa các nhà và công trình là khoảng cách thông thủy giữa các bức tường hoặc các kết cấu bên ngoài của chúng. Trong trường hợp các kết cấu của nhà hoặc công trình làm bằng những vật liệu cháy lồi ra hơn 1 m thì phải lấy khoảng cách giữa các kết cấu này.

   CHÚ THÍCH 2: Khoảng cách giữa các bức tường không có lỗ cửa sổ cho phép lấy nhỏ hơn 20 % ngoại trừ các nhà có bậc chịu lửa IV và V.

   CHÚ THÍCH 3: Đối với các nhà 2 tầng có bậc chịu lửa V, cũng như các nhà được lợp bằng vật liệu cháy thì khoảng cách phòng cháy chống cháy cần phải tăng thêm 20 %.

   CHÚ THÍCH 4: Khoảng cách giữa các nhà có bậc chịu lửa I và II được phép nhỏ hơn 6 m, nếu các bức tường của nhà cao hơn nằm đối diện với nhà khác là các tường ngăn cháy.

   CHÚ THÍCH 5: Không quy định khoảng cách giữa các nhà ở, cũng như giữa các nhà ở và các công trình phục vụ sinh hoạt khác khi tổng diện tích đất xây dựng (gồm cả diện tích đất không xây dựng giữa chúng) không vượt quá diện tích tầng cho phép lớn nhất trong phạm vi của một khoang cháy (xem Phụ lục H, nhà nhóm F.1, F.2).

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn