Cơ chế kiểm soát công việc của lãnh đạo Phòng thuộc Cục thuế xuất nhập khẩu

Ngày hỏi:03/10/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu về quy chế kiểm soát nội bộ của cán bộ, công chức Cục thuế. Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì cơ chế kiểm soát công việc của lãnh đạo Phòng thuộc Cục thuế xuất nhập khẩu được quy định như thế nào?

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quyết định 70/QĐ-TXNK năm 2018 thì Cơ chế kiểm soát công việc của Lãnh đạo Phòng thuộc Cục thuế như sau:

   Thực hiện đúng Quy chế làm việc của các Phòng thuộc Cục Thuế xuất nhập khẩu. Ngoài ra, thực hiện thêm một số nội dung sau:

   2.1. Đối với Trưởng Phòng:

   a. Chủ động thực hiện các biện pháp nhằm quản lý, kiểm soát các nội dung công việc thuộc phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền. Báo cáo ngay với Phó Cục trưởng được phân công phụ trách Phòng khi phát sinh những vụ việc có tính chất phức tạp để được chỉ đạo kịp thời.

   b. Chủ động yêu cầu các Phó Trưởng phòng hoặc CBCC thuộc Phòng báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ theo thời hạn quy định để tổng hợp, nắm tình hình, từ đó, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ của Phó Trưởng phòng, CBCC.

   c. Chủ động triển khai và chịu trách nhiệm các nhiệm vụ của Phòng (nhưng phải báo cáo xin ý kiến phê duyệt của Phó Cục trưởng phụ trách trước khi thực hiện) gồm:

   - Xây dựng kế hoạch công tác;

   - Phân công công việc cho các cán bộ;

   - Tổ chức thực hiện kế hoạch công tác;

   - Kiểm tra, giám sát công việc;

   - Phân loại, đánh giá cán bộ, công chức;

   - Quản lý, sử dụng tài sản và các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

   d. Có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại kết luận giao ban tuần và tồn tại vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện nhiệm vụ của Phòng với Phó Cục trưởng trực ban; đồng thời, gửi 01 bản báo cáo trên về Phòng Tổng hợp trước 11h thứ sáu hàng tuần để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Cục, phục vụ công tác giao ban Cục tuần kế tiếp.

   Báo cáo các Phó Cục trưởng phụ trách địa phương (theo sự phân công của Cục trưởng) tóm tắt tình hình quản lý thuộc lĩnh vực phụ trách của Phòng theo từng địa phương bao gồm: Tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện công việc trong tháng; những khó khăn vướng mắc; kiến nghị, đề xuất, kế hoạch thực hiện công việc tháng tiếp theo gửi các Phó Cục trưởng để theo dõi, đôn đốc chỉ đạo thực hiện. Việc xử lý các vướng mắc cụ thể vẫn do các Phòng chuyên môn và các Phó Cục trưởng phụ trách lĩnh vực thực hiện.

   2.2. Đối với Phó Trưởng phòng:

   Có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc CBCC thực hiện nhiệm vụ; tổng hợp, báo cáo ngay hoặc theo chỉ đạo của Trưởng phòng (tùy theo tính cấp bách) tình hình giải quyết công việc, tồn tại vướng mắc phát sinh tại lĩnh vực công việc được phân công phụ trách với Trưởng phòng để xin ý kiến chỉ đạo.

   Trên đây là quy định về cơ chế kiểm soát công việc của Lãnh đạo Phòng thuộc Cục thuế xuất nhập khẩu.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn