Cơ quan hải quan xác định trị giá hải quan trong các trường hợp nào?

Ngày hỏi:03/10/2019

Xin chào Ban Biên tập. Cho mình hỏi cơ quan hải quan xác định trị giá hải quan trong các trường hợp nào? Cảm ơn!

  • Theo Thông tư 60/2019/TT-BTC quy định trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu thì:

   Cơ quan hải quan xác định trị giá hải quan trong các trường hợp sau:

   a) Người khai hải quan không xác định được trị giá hải quan theo các phương pháp quy định tại Thông tư này;

   b) Đủ cơ sở, căn cứ bác bỏ trị giá hải quan do người khai hải quan tự kê khai, tự xác định;

   c) Có căn cứ xác định trị giá hải quan do người khai hải quan tự kê khai, tự xác định không phù hợp.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn