Điều kiện nhập khẩu giống thủy sản

26/04/2022

Em muốn nhập khẩu giống thủy sản. Vậy cho hỏi điều kiện nhập khẩu thủy sản vào Việt Nam như thế nào? Mong được nhận phản hồi từ anh chị.

  • Điều kiện nhập khẩu giống thủy sản
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 3 Điều 27 Luật thủy sản 2017 quy định điều kiện cá nhân được xuất khẩu giống thủy sản, cụ thể: Được nhập khẩu giống thủy sản có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam (Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP).

   Như vậy, bạn muốn nhập khẩu giống thủy sản và Việt Nam thì bạn chỉ được nhập khẩu giống thủy sản có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam theo Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP.

   Nếu bạn muốn nhập khẩu giống thủy sản chưa có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định này để nghiên cứu khoa học, trưng bày tại hội chợ, triển lãm phải được Tổng cục Thủy sản cấp phép.

   Hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu giống thủy sản gồm:

   - Đơn đề nghị theo Mẫu số 05.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này;

   - Ảnh chụp hoặc bản vẽ mô tả loài thủy sản đăng ký nhập khẩu kèm theo tên tiếng Việt, tên khoa học, tên tiếng Anh (nếu có);

   - Đề cương nghiên cứu đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về khoa học công nghệ (đối với trường hợp nhập khẩu để nghiên cứu khoa học);

   - Tài liệu chứng minh về việc tham gia hội chợ, triển lãm; phương án xử lý loài thủy sản sau khi hội chợ, triển lãm kết thúc (đối với trường hợp nhập khẩu để trưng bày tại hội chợ, triển lãm).

   Trên đây là điều kiện nhấp khẩu giống thủy sản vào Việt Nam.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn