DN có vốn 100% nước ngoài có được xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ?

26/04/2022

Trường hợp Doanh nghiệp có vốn 100% nước ngoài có được xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ được được UBND cấp tỉnh công nhận? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi về trường hợp này.

  • DN có vốn 100% nước ngoài có được xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định:

   - Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền xuất khẩu, được xuất khẩu: Hàng hóa mua tại Việt Nam; hàng hóa do tổ chức kinh tế đó đặt gia công tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam ra nước ngoài và khu vực hải quan riêng.

   Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định:

   - Quyền xuất khẩu là quyền mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến xuất khẩu. Quyền xuất khẩu không bao gồm quyền mua hàng hóa từ các đối tượng không phải là thương nhân để xuất khẩu, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

   Theo các quy định trên thì Doanh nghiệp của anh/chị chỉ được thực hiện sản xuất kinh doanh theo đúng phạm vi quy định của Giấy phép đầu tư.

   Căn cứ Theo Khoản 2 Điều 5 Nghị định 14/2018/NĐ-CP thì Thương nhân có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, công ty và chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới theo cam kết của các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

   Mặt khác, theo Khoản 2 Điều 7 Nghị định 14/2018/NĐ-CP thì hàng hóa được mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ phải thuộc trong Danh mục được phép mua bán, trao đổi của Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và UBND các tỉnh biên giới ban hành theo từng thời kỳ. Vì vậy, ngoài điều kiện về chủ thể nêu trên, DN của anh/chị còn cần phải đáp ứng điều kiện về hàng hóa thì mới có thể xuất khẩu của cửa khẩu phụ. Điều kiện về hàng hóa này thay đổi theo từng thời kỳ và khác nhau theo từng tỉnh.

   Như vậy theo như quy định của luật thì doanh nghiệp có vốn 100% nước ngoài đã được quyền thực hiện xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn