Mã loại hình nhập khẩu Nhập kinh doanh tiêu dùng có ký hiệu và hướng dẫn sử dụng như thế nào?

26/04/2022

Mã loại hình nhập khẩu Nhập kinh doanh tiêu dùng có ký hiệu và hướng dẫn sử dụng như thế nào? Mã loại hình nhập khẩu A12 có hướng dẫn sử dụng được quy định như thế nào? Tạm nhập miễn thuế có mã loại hình nhập khẩu như thế nào?

Trong quá trình làm nghiệp vụ chứng từ xuất nhập khẩu tôi có một số vướng mắc mong được giải đáp. Trong các loại hình nhập khẩu có Nhập kinh doanh tiêu dùng, cho tôi hỏi ký hiệu và hướng dẫn sử dụng như thế nào? Xin cảm ơn!

  • Mã loại hình nhập khẩu Nhập kinh doanh tiêu dùng có ký hiệu và hướng dẫn sử dụng như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Mã loại hình nhập khẩu Nhập kinh doanh tiêu dùng có ký hiệu và hướng dẫn sử dụng như thế nào?

   Căn cứ Mục II Bảng mã loại hình và hướng dẫn sử dụng ban hành kèm theo Quyết định 1357/QĐ-TCHQ năm 2021 quy định về mã loại hình nhập khẩu Nhập kinh doanh tiêu dùng có ký hiệu và hướng dẫn sử dụng như sau:

   TT

   Mã LH

   Khai kết hợp

   Tên

   Hướng dẫn sử dụng

   Ghi chú

   1

   A11

   Nhập kinh doanh tiêu dùng

   Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để kinh doanh, tiêu dùng, bao gồm:

   a) Nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài;

   b) Nhập khẩu hàng hóa từ khu phi thuế quan, DNCX;

   c) Nhập khẩu tại chỗ.

   Riêng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhập khẩu theo giấy chứng nhận đăng ký quyền nhập khẩu sử dụng mã loại hình A41 để làm thủ tục nhập khẩu.

   Như vậy, mã loại hình nhập khẩu Nhập kinh doanh tiêu dùng có ký hiệu là A11 và được sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để kinh doanh, tiêu dùng như nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài, nhập khẩu hàng hóa từ khu phi thuế quan, DNCX, nhập khẩu tại chỗ.

   2. Mã loại hình nhập khẩu A12 có hướng dẫn sử dụng được quy định như thế nào?

   Căn cứ Mục II Bảng mã loại hình và hướng dẫn sử dụng ban hành kèm theo Quyết định 1357/QĐ-TCHQ năm 2021 quy định về mã loại hình nhập khẩu A12 có hướng dẫn sử dụng như sau:

   TT

   Mã LH

   Khai kết hợp

   Tên

   Hướng dẫn sử dụng

   Ghi chú

   2

   A12

   Nhập kinh doanh sản xuất

   Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp Việt Nam nhập nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất trong nước (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư):

   a) Nhập khẩu từ nước ngoài;

   b) Nhập khẩu từ khu phi thuế quan, DNCX;

   c) Nhập khẩu tại chỗ (trừ GC, SXXK, DNCX và doanh nghiệp trong khu phi thuế quan);

   d) Nhập khẩu hàng hóa theo hình thức thuê mua tài chính.

   Theo đó, Mã loại hình nhập khẩu A12 có hướng dẫn sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp Việt Nam nhập nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất trong nước theo các trường hợp nhập khẩu hàng hoá như trên.

   3. Tạm nhập miễn thuế có mã loại hình nhập khẩu như thế nào?

   Căn cứ Mục II Bảng mã loại hình và hướng dẫn sử dụng ban hành kèm theo Quyết định 1357/QĐ-TCHQ năm 2021 quy định về tạm nhập miễn thuế có mã loại hình nhập khẩu như sau:

   T

   Mã LH

   Khai kết hợp

   Tên

   Hướng dẫn sử dụng

   Ghi chú

   19

   G13

   Tạm nhập miễn thuế

   Sử dụng trong trường hợp:

   a) Hàng hóa tạm nhập để tổ chức hoặc tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, sự kiện thể thao, văn hóa, nghệ thuật hoặc các sự kiện khác;

   b) Máy móc, thiết bị tạm nhập để thử nghiệm, nghiên cứu phát triển sản phẩm;

   c) Máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định hoặc phục vụ gia công cho thương nhân nước ngoài, gia công cho DNCX, trừ trường hợp máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất;

   c) Máy móc, thiết bị, linh kiện, phụ tùng tạm nhập để thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài;

   d) Hàng hóa tạm nhập để cung ứng cho tàu biển, tàu bay nước ngoài neo đậu tại cảng Việt Nam;

   đ) Hàng hóa tạm nhập để bảo hành, sửa chữa, thay thế;

   e) Phương tiện quay vòng theo phương thức tạm nhập để chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

   g) Hàng hóa tái nhập hàng của các loại hình xuất kinh doanh, xuất sản phẩm gia công, xuất sản phẩm sản xuất xuất khẩu, xuất sản phẩm của DNCX, xuất khẩu hàng hóa khác bị trả lại để sửa chữa, tái chế sau đó tái xuất trả lại khách hàng hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc vào khu phi thuế quan.

   h) Máy móc thiết bị chuyển từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công khác

   Doanh nghiệp phải khai báo mã loại hình cùng với các mã miễn thuế hoặc không chịu thuế tùy thuộc vào các trường hợp nêu trên (tham khảo các Bảng mã tại www.customs.gov.vn)

   Theo quy định trên, Tạm nhập miễn thuế có mã loại hình nhập khẩu là G13 và có hướng dẫn sử dụng theo quy định trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn