Nguyên tắc và tổ chức thực hiện quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu

26/04/2022

Cho tôi hỏi theo quy định mới về cơ chế phối hợp quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu, thì nguyên tắc và tổ chức thực hiện quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu được quy định thế nào?

  • Căn cứ Điều 11 Quyết định 35/2019/QĐ-TTg (Có hiệu lực ngày 15/02/2020) quy định nguyên tắc và tổ chức thực hiện quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu như sau:

   - Các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công an, Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Ngoại giao và các Ủy ban nhân dân có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế này.

   - Các bộ, ngành chịu trách nhiệm về công tác quản lý, kiểm tra, kiểm định hàng hóa là phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin, kết luận kiểm tra, kiểm định của mình có liên quan đến mặt hàng này trong quá trình phối hợp; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu và quy định tại Quy chế này; kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền về những vấn đề, vướng mắc phát sinh.

   - Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, nội dung cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị các bộ, Ủy ban nhân dân có văn bản gửi về Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn