Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan có được là người nước ngoài?

Ngày hỏi:27/07/2022

Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan có được là người nước ngoài? 

  • 1. Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan có được là người nước ngoài?

   Căn cứ Khoản 2 Điều 20 Luật Hải quan 2014 quy định nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan là công dân Việt Nam đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

   a) Có trình độ cao đẳng kinh tế, luật, kỹ thuật trở lên;

   b) Có chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan;

   c) Được cơ quan hải quan cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

   Như vậy, đối với nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan là công dân Việt Nam đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên.

   2. Kiểm tra thực tế hàng hóa hải quan bao gồm những địa điểm nào?

   Căn cứ Khoản 3 Điều 22 Luật Hải quan 2014 quy định về nội dung trên như sau:

   3. Địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa bao gồm:

   a) Địa điểm kiểm tra tại khu vực cửa khẩu đường bộ, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không dân dụng quốc tế; bưu điện quốc tế; cảng biển, cảng thủy nội địa có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa;

   b) Trụ sở Chi cục Hải quan;

   c) Địa điểm kiểm tra tập trung theo quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

   d) Địa điểm kiểm tra tại cơ sở sản xuất, công trình; nơi tổ chức hội chợ, triển lãm;

   đ) Địa điểm kiểm tra tại khu vực kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm thu gom hàng lẻ;

   e) Địa điểm kiểm tra chung giữa Hải quan Việt Nam với Hải quan nước láng giềng tại khu vực cửa khẩu đường bộ;

   g) Địa điểm khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định trong trường hợp cần thiết.

   Trên đây là những địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa hải quan theo quy định pháp luật hiện hành.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn