Thụ lý giải quyết, xử lý thông tin báo chí đối với thông tin báo chí thông thường của Tổng cục Hải quan

26/04/2022

Xin chào tổ tư vấn, mọi người cho tôi hỏi: Gần đây Tổng cục Hải quan có ban hành Quyết định mới quy định trình tự xử lý thông tin báo chí của Tổng cục Hải quan. Thế, các anh chị cho tôi hỏi: Thụ lý giải quyết, xử lý thông tin báo chí đối với thông tin báo chí thông thường của Tổng cục Hải quan được quy định như thế nào không? Rất cảm ơn!

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Quy trình xử lý thông tin báo chỉ của Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo Quyết định 179/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về thụ lý giải quyết, xử lý thông tin báo chí đối với thông tin báo chí thông thường của Tổng cục Hải quan, cụ thể như sau:

   - Ngay sau khi Lãnh đạo Tổng cục cho ý kiến chỉ đạo phân công đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục xử lý thông tin báo chí tại văn bản đề xuất của Văn phòng Tổng cục, Văn phòng Tổng cục có trách nhiệm chuyển nội dung chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục để xử lý.

   - Đối với những thông tin báo chí chỉ đưa tin, phản ánh những vấn đề chung hoặc nêu vướng mắc trong thực tiễn, kiến nghị của người khai hải quan, người nộp thuế, doanh nghiệp…, đơn vị được phân công xử lý có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất và tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành chung của Tổng cục.

   - Đối với yêu cầu, đề nghị cung cấp thông tin của cơ quan báo chí thông thường, đơn vị được phân công xử lý có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, tổng hợp thông tin gửi cho Văn phòng Tổng cục để tổng hợp gửi cho các cơ quan báo chí.

   - Thời hạn xử lý thông tin báo chí: Trong thời hạn 03 ngày làm việc (thông tin phức tạp không quá 4 ngày làm việc), kể từ khi nhận được văn bản phân công xử lý, các đơn vị được phân công có trách nhiệm xử lý thông tin báo chí, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục.

   - Trường hợp cần thiết, thời hạn xử lý thông tin báo chí theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục trên cơ sở đề xuất của Văn phòng Tổng cục.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn