Thủ tục chuyển vật tư, máy móc sang nước ngoài (để thực hiện dự án)

Ngày hỏi:15/10/2019

Hiện, công ty chúng tôi đang có nhu cầu chuyển một số vật tư, thiết bị, máy móc qua cửa khẩu Lào để thực hiện dự án bên đấy. Vậy, xin cho chúng tôi hỏi: Hồ sơ hải quan cần cho hoạt động này bao gồm những giấy tờ, tài liệu như thế nào vậy? Chân thành cảm ơn!

 

 • 1. Căn cứ pháp lý:

  Điều 17 Nghị định 69/2018/NĐ-CP

  Điều 50 Nghị định 08/2015/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP)

  2. Điều kiện:

  Thương nhân được tạm xuất, tái nhập vật tư, máy móc theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định 69/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

  "Điều 17. Tạm xuất, tái nhập

  1. Thương nhân được tạm xuất, tái nhập hàng hóa để sản xuất, thi công, cho thuê, cho mượn hoặc để sử dụng vì mục đích khác theo các quy định sau:

  a) Đối với hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa thuộc diện quản lý bằng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, trừ Giấy phép xuất khẩu tự động, Giấy phép nhập khẩu tự động, thương nhân phải được Bộ Công Thương cấp Giấy phép tạm xuất, tái nhập. Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định này.

  b) Trường hợp hàng hóa không thuộc quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, thương nhân thực hiện thủ tục tạm xuất, tái nhập tại cơ quan hải quan, không phải có Giấy phép tạm xuất, tái nhập."

  3. Hồ sơ

  Hồ sơ thủ tục tạm xuất – tái nhập thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 Nghị định 08/2015/NĐ-CP, cụ thể bao gồm:

  - Tờ khai hải quan theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành;

  - Giấy phép xuất khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật có liên quan: 01 bản chính.

  4. Cơ quan giải quyết

  Theo quy định tại Khoản 3 Điều 50 Nghị định 08/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau:

  Thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh hoặc Chi cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất, dự án. Đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để phục vụ hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu, hoạt động của doanh nghiệp chế xuất thì thực hiện thủ tục tại Chi cục Hải quan thuận tiện.

  5. Thời hạn tạm xuất, tái nhập

  Thời hạn tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập thực hiện theo thỏa thuận của thương nhân với bên đối tác và đăng ký với cơ quan hải quan. Trường hợp cần kéo dài thời hạn tạm nhập, tạm xuất để sản xuất, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm theo thỏa thuận với bên đối tác thì người khai hải quan có văn bản thông báo cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập, tạm xuất.

  Trường hợp quá thời hạn tạm nhập, tạm xuất mà người khai hải quan chưa tái xuất, tái nhập thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

  Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp tạm nhập, tạm xuất có văn bản đề nghị bán, cho, tặng máy móc, thiết bị, phương tiện thi công, phương tiện vận chuyển, khuôn, mẫu tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để sản xuất, thi công công trình, thi công xây dựng, lắp đặt công trình thực hiện dự án, thử nghiệm thì phải làm thủ tục hải quan theo quy định tại Mục 5 Chương này.

  Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

  Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn