Tiếp nhận, phân loại và đề xuất đơn vị xử lý thông tin báo chí đối với thông tin báo chí thông thường của Tổng cục Hải quan

26/04/2022

Đối với thông tin báo chí thông thường của Tổng cục Hải quan thì theo quy định của Tổng cục Hải quan vấn đề tiếp nhận, phân loại và đề xuất đơn vị xử lý thông tin báo chí đối với thông tin báo chí thông thường của Tổng cục Hải quan được quy định như thế nào? Mong phản hồi thông tin!

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Quy trình xử lý thông tin báo chỉ của Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo Quyết định 179/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về tiếp nhận, phân loại và đề xuất đơn vị xử lý thông tin báo chí đối với thông tin báo chí thông thường của Tổng cục Hải quan, cụ thể như sau:

   - Thông tin báo chí được Tổng cục tiếp nhận từ các nguồn: (i) Điểm báo hàng ngày do Văn phòng Tổng cục thực hiện; (ii) Thực hiện các ý kiến chỉ đạo xử lý thông tin báo chí của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Lãnh đạo Tổng cục; (iii) Thông tin báo chí do Văn phòng Bộ Tài chính chuyển đến; (iv) Công văn yêu cầu, đề nghị cung cấp thông tin của các cơ quan báo chí, nhà báo đến làm việc với Tổng cục Hải quan.

   - Văn phòng Tổng cục đề xuất với Lãnh đạo Tổng cục phân công đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan thụ lý giải quyết, xử lý thông tin báo chí theo nội dung vụ việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

   - Thời hạn thực hiện: 1/2 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận thông tin báo chí.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn