Tiếp nhận, phân loại và đề xuất đơn vị xử lý thông tin báo chí gây ảnh hưởng lớn đến dư luận xã hội của Tổng cục Hải quan

26/04/2022

Tiếp nhận, phân loại và đề xuất đơn vị xử lý thông tin báo chí đối với những thông tin báo chí của Tổng cục Hải quan gây ảnh hưởng lớn được dư luận xã hội quan tâm được Tổng cục Hải quan quy định như thế nào?

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Quy trình xử lý thông tin báo chỉ của Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo Quyết định 179/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về tiếp nhận, phân loại và đề xuất đơn vị xử lý thông tin báo chí đối với những thông tin báo chí của Tổng cục Hải quan gây ảnh hưởng lớn được dư luận xã hội quan tâm, cụ thể như sau:

   Căn cứ nội dung thông tin báo chí phản ánh về những vấn đề gây ảnh hưởng lớn được dư luận xã hội quan tâm, Chánh Văn phòng Tổng cục có trách nhiệm tiếp nhận và thông báo đến thành viên của Tổ tham mưu truyền thông Tổng cục Hải quan thông qua hình thức: Triệu tập cuộc họp đột xuất để trao đổi trực tiếp, thông qua điện thoại, thư điện tử để các thành viên nắm bắt vấn đề.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn