Tiêu chí xác định doanh nghiệp có rủi ro về trị giá hải quan

Ngày hỏi:09/10/2019

Tôi đang tìm hiểu quy định về doanh nghiệp có rủi ro về trị giá hải quan. Cho hỏi: Tiêu chí xác định doanh nghiệp có rủi ro về trị giá hải quan được quy định như thế nào? Cảm ơn!

  • Theo Thông tư 60/2019/TT-BTC quy định trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu thì nội dung này được quy định như sau Doanh nghiệp có rủi ro về trị giá hải quan:

   a) Tại thời điểm đánh giá, bị cơ quan hải quan đánh giá là doanh nghiệp không tuân thủ pháp luật;

   b) Tại thời điểm đánh giá, bị cơ quan hải quan phân loại là doanh nghiệp rủi ro cao hoặc doanh nghiệp rủi ro rất cao hoặc doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa dưới 365 ngày;

   c) Trong thời gian 730 ngày (02 năm) trở về trước tính đến ngày đánh giá, doanh nghiệp bị cơ quan hải quan xử lý vi phạm về hành vi khai sai trị giá hải quan dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu thuế, với mức độ xử phạt và số tiền xử phạt theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính quy định về quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan; hoặc bị cơ quan quản lý nhà nước xử lý vi phạm về hành vi gian lận thuế, trốn thuế.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn