Tổ chức nhập khẩu sản phẩm thuốc lá có cần dán tem khi nhập khẩu vào Việt Nam không?

Ngày hỏi:21/07/2022

Tổ chức nhập khẩu sản phẩm thuốc lá có cần dán tem khi nhập khẩu vào Việt Nam không? Cơ quan nào sẽ phát hành tem điện tử thuốc lá nhập khẩu?

Tôi hiện tại muốn thành lập tổ chức kinh tế sản xuất, phân phối, nhập khẩu thuốc lá từ nước ngoài nhưng không biết khi thực hiện nhập khẩu sản phẩm thuốc lá thì có cần dán tem khi nhập khẩu vào Việt Nam hay không và cơ quan nào sẽ phát hành tem điện tử thuốc lá nhập khẩu cho tôi? 

Mong Luật sư tư vấn. Tôi cảm ơn.

  • Tổ chức nhập khẩu sản phẩm thuốc lá có cần dán tem khi nhập khẩu vào Việt Nam không?
   (ảnh minh họa)
  • Tổ chức nhập khẩu sản phẩm thuốc lá có cần dán tem khi nhập khẩu vào Việt Nam không?

   Căn cứ Khoản 4 Điều 3 Thông tư 23/2021/TT-BTC quy định mẫu tem và quy định về dán tem điện tử:

   4. Đơn vị thực hiện dán tem điện tử

   a) Đối với sản phẩm thuốc lá nhập khẩu: Doanh nghiệp, tổ chức nhập khẩu sản phẩm thuốc lá đảm bảo việc dán tem đúng quy định cho sản phẩm thuốc lá tại cơ sở sản xuất ở nước ngoài trước khi nhập khẩu vào thị trường Việt Nam để tiêu thụ.

   b) Đối với sản phẩm rượu đóng chai và rượu thành phẩm dạng thùng, téc nhập khẩu về sang, chiết ra chai: Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dán tem và tự chịu trách nhiệm việc dán tem rượu nhập khẩu cho sản phẩm rượu nhập khẩu trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

   Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức nhập khẩu sản phẩm rượu đóng chai có nhu cầu dán tem tại cơ sở sản xuất ở nước ngoài thì phải đảm bảo việc dán tem rượu nhập khẩu cho sản phẩm rượu nhập khẩu đúng quy định trước khi nhập khẩu vào thị trường Việt Nam để tiêu thụ.

   c) Đối với sản phẩm thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước: doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá phải thực hiện dán tem điện tử đúng quy định cho sản phẩm thuốc lá tại địa điểm sản xuất sau khi sản phẩm thuốc lá được đóng thành bao thuốc lá và trước khi đưa sản phẩm đi tiêu thụ trong nước.

   d) Đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước: tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất rượu (bao gồm Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp) để tiêu thụ trong nước, sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân sản xuất rượu trong nước phải thực hiện dán tem điện tử đúng quy định cho sản phẩm rượu tại địa điểm sản xuất sau khi rượu được đóng chai và trước khi đưa sản phẩm rượu đi tiêu thụ trong nước.

   Theo đó, khi bạn tiến hành nhập khẩu sản phẩm thuốc lá thì sản phẩm đó phải dán tem ở cơ sở sản xuất nước ngoài trước khi được nhập khẩu vào Việt Nam.

   Cơ quan nào sẽ phát hành tem điện tử thuốc lá nhập khẩu?

   Tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 23/2021/TT-BTC quy định nguyên tắc quản lý, sử dụng tem điện tử, cụ thể như sau:

   a) Tổng cục Hải quan thực hiện in, phát hành tem điện tử thuốc lá nhập khẩu, tem điện tử rượu nhập khẩu và thực hiện bán tem điện tử thuốc lá nhập khẩu, tem điện tử rượu nhập khẩu cho các doanh nghiệp, tổ chức được phép nhập khẩu sản phẩm thuốc lá, sản phẩm rượu hoặc được mua hàng tịch thu, bán đấu giá của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

   b) Tổng cục Thuế thực hiện in, phát hành tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước, tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và thực hiện bán tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước, tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước cho các tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất theo quy định của pháp luật.

   c) Tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm rượu, sản phẩm thuốc lá hoàn toàn chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng, truyền các dữ liệu thông tin tem điện tử về cơ quan quản lý theo quy định.

   Như vậy, theo quy định trên thì Tổng cục Hải quan sẽ thực hiện in, phát hành tem điện tử thuốc lá nhập khẩu cho bạn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn