Trách nhiệm của Bộ Công an trong việc ngăn chặn phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu

26/04/2022

Được biết mới có quy định mới về quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu, cho tôi hỏi trách nhiệm của Bộ Công an trong việc ngăn chặn phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu được quy định thế nào?

  • Trách nhiệm của Bộ Công an trong việc ngăn chặn phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu
   (ảnh minh họa)
  • Căn Khoản 8 Điều 6 Quyết định 35/2019/QĐ-TTg (Có hiệu lực ngày 15/02/2020) quy định trách nhiệm của Bộ Công an trong việc ngăn chặn phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu như sau:

   - Chỉ đạo các đơn vị tổ chức xác minh, điều tra, khởi tố các vụ việc có hành vi đưa chất thải, phế liệu trái phép vào lãnh thổ Việt Nam.

   - Chủ trì việc phối hợp với cảnh sát quốc tế (Interpol) để có giải pháp đấu tranh, phòng ngừa việc lợi dụng nhập khẩu phế liệu đưa chất thải vào Việt Nam hoặc phế liệu không đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường vào Việt Nam.

   - Chia sẻ các thông tin liên quan đến tình hình vi phạm pháp luật, quy luật, phương thức thủ đoạn hoạt động của các tổ chức, cá nhân vi phạm; các tuyến, địa bàn trọng điểm liên quan đến hoạt động nhập khẩu phế liệu vào lãnh thổ Việt Nam cho Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường định kỳ mỗi quý một lần vào ngày 05 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo qua hình thức văn bản.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn