Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải trong việc xử lý hàng hóa là phế liệu tồn đọng tại cảng biển

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 15/01/2020

Được biết Thủ tướng mới ban hành quy định về quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu, cho tôi hỏi theo quy định này thì Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm gì trong việc xử lý hàng hóa là phế liệu tồn đọng tại cảng biển? Xin cảm ơn!

  • Căn Khoản 3 Điều 8 Quyết định 35/2019/QĐ-TTg (Có hiệu lực ngày 15/02/2020) quy định đối với hàng hóa là phế liệu nhập khẩu tồn đọng tại các cảng biển quá 90 ngày, cơ quan hải quan đã thực hiện thông báo quá 60 ngày mà không có người đến nhận sẽ xử lý theo quy định hiện hành, cụ thể trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải như sau:

   - Chỉ đạo Cảng vụ Hàng hải hoặc Sở Giao thông vận tải tại các tỉnh, thành phố nơi có hàng hóa tồn đọng là phế liệu tham gia Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng và triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực giao thông vận tải để xử lý hàng hóa tồn đọng.

   - Nghiên cứu, đề xuất biện pháp cưỡng chế, xử lý hoặc dừng việc cấp phép ra, vào cảng biển Việt Nam đối các Hãng tàu vận chuyển hàng hóa gây ô nhiễm môi trường vào cảng biển Việt Nam và kiên quyết buộc các Hãng tàu vận chuyển lô hàng gây ô nhiễm môi trường ra khỏi Việt Nam trước khi tiếp tục cấp phép ra, vào cảng.

   - Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh kho, bãi, cảng, hãng tàu, đại lý hãng tàu xuất trình hàng hóa tồn đọng cho cơ quan Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng để thực hiện kiểm tra, xác minh theo quy định, không được thu bất cứ chi phí phát sinh cho việc mở kiểm tra, lấy mẫu giám định các lô hàng tồn đọng.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn