Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc xử lý hàng hóa là phế liệu tồn đọng tại cảng biển

26/04/2022

Cho tôi hỏi Thủ tướng Chính phủ đã quy định trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc xử lý hàng hóa là phế liệu tồn đọng tại cảng biển như thế nào? Xin cảm ơn!

  • Căn Khoản 4 Điều 8 Quyết định 35/2019/QĐ-TTg (Có hiệu lực ngày 15/02/2020) quy định đối với hàng hóa là phế liệu nhập khẩu tồn đọng tại các cảng biển quá 90 ngày, cơ quan hải quan đã thực hiện thông báo quá 60 ngày mà không có người đến nhận sẽ xử lý theo quy định hiện hành, cụ thể trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ như sau:

   Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý hàng hóa tồn đọng là chất thải phóng xạ tại cảng biển do cơ quan Hải quan gửi đến theo quy định của pháp luật.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn