Trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc cập nhật thông tin về hoạt động nhập khẩu phế liệu

Ngày hỏi:27/12/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới của Thủ tường chính phủ thì Bộ Tài chính có trách nhiệm gì trong việc cập nhật thông tin về hoạt động nhập khẩu phế liệu?

  • Trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc cập nhật thông tin về hoạt động nhập khẩu phế liệu
   (ảnh minh họa)
  • Căn Khoản 2 Điều 5 Quyết định 35/2019/QĐ-TTg (Có hiệu lực ngày 15/02/2020) quy định trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc trao đổi, chia sẻ và cập nhật thông tin có liên quan đến các hoạt động nhập khẩu phế liệu vào lãnh thổ Việt Nam như sau:

   Cung cấp thông tin lên Cổng thông tin điện tử của ngành và Cổng thông tin một cửa quốc gia các quy định, quy trình, thủ tục hải quan trong việc thực hiện nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn