Trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc thực hiện thông quan phế liệu nhập khẩu

26/04/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định mới của Thủ tướng Chính phủ thì Bộ Tài chính có trách nhiệm gì trong việc thực hiện thông quan phế liệu nhập khẩu?

  • Căn Khoản 1 Điều 7 Quyết định 35/2019/QĐ-TTg (Có hiệu lực ngày 15/02/2020) quy định trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc thực hiện thông quan phế liệu nhập khẩu như sau:

   - Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, giám sát, theo dõi giá trị hiệu lực và hạn ngạch nhập khẩu đối với Giấy xác nhận nhập khẩu phế liệu của từng tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam làm nguyên liệu sản xuất và chia sẻ thông tin về số lượng phế liệu đã nhập khẩu của các tổ chức, cá nhân nêu trên lên Cổng thông tin một cửa quốc gia để các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện.

   - Chủ trì triển khai hệ thống Cổng thông tin một cửa Quốc gia để: tiếp nhận từ Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin miễn kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu; tổ chức giám định cung cấp thông tin biên bản kiểm tra, giám định chất lượng phế liệu nhập khẩu và chứng thư giám định chất lượng lô hàng phế liệu nhập khẩu (văn bản điện tử được ký số hoặc bản quét từ bản chính được xác thực bằng chữ ký điện tử của tổ chức giám định).

   - Chủ trì trưng cầu tổ chức giám định được chỉ định để thực hiện giám định lại lô hàng phế liệu nhập khẩu khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động nhập khẩu, hoạt động giám định chất lượng lô hàng phế liệu nhập khẩu. Chứng thư giám định lại lô hàng phế liệu nhập khẩu là căn cứ pháp lý cuối cùng để thực hiện thủ tục hải quan hoặc xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

   - Điều tra xác minh và xử lý theo quy định khi phát hiện dấu hiệu giả mạo, sửa chữa các chứng từ để nhập khẩu phế liệu như Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường, Giấy xác nhận ký quỹ, hợp đồng, kết quả kiểm tra chất lượng, giấy miễn kiểm tra.

   - Thông báo cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an những dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc thực hiện kiểm tra, giám định chất lượng phế liệu nhập khẩu; dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc sử dụng phế liệu nhập khẩu không đúng mục đích.

   - Thông tin những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách quản lý mặt hàng phế liệu nhập khẩu; những bất cập, thiếu sót trong quy trình quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công Thương.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn