Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện thông quan phế liệu nhập khẩu

26/04/2022

Cho tôi hỏi Thủ tướng đã quy định trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện thông quan phế liệu nhập khẩu như thế nào? Xin cảm ơn!

  • Căn Khoản 2 Điều 7 Quyết định 35/2019/QĐ-TTg (Có hiệu lực ngày 15/02/2020) quy định trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện thông quan phế liệu nhập khẩu như sau:

   - Công khai trên Cổng thông tin điện tử của ngành và gửi thông tin đến Cổng thông tin một cửa quốc gia các thông tin sau:

   + Thông tin các tổ chức được chứng nhận đánh giá sự phù hợp, chứng nhận đã đăng ký hoặc thừa nhận, chứng nhận, giám định được chỉ định để đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu.

   + Thông tin văn bản xác nhận miễn kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất được miễn kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu.

   - Phối hợp Bộ Tài chính hướng dẫn các tổ chức giám định thực hiện việc cung cấp thông tin biên bản kiểm tra, giám định chất lượng phế liệu nhập khẩu và chứng thư giám định chất lượng lô hàng phế liệu nhập khẩu (văn bản điện tử được ký số hoặc bản quét từ bản chính, được xác thực bằng chữ ký điện tử của tổ chức giám định) đến Cổng thông tin một cửa quốc gia theo đúng quy định.

   - Thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành thực hiện thanh tra đột xuất hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu nhập khẩu và hoạt động kiểm tra, giám định chất lượng lô hàng phế liệu nhập khẩu theo quy định của pháp luật ngoài kế hoạch kiểm tra, thanh tra hàng năm khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc khi có thông tin vi phạm do cơ quan hải quan cung cấp.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn