Trình tự nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng vào Việt Nam?

26/04/2022

Trình tự nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng vào Việt Nam? Hồ sơ nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng vào Việt Nam?

  • Trình tự nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng vào Việt Nam?

   Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg nhập khẩu máy móc dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có quy định về Trình tự, thủ tục nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng cụ thể như sau:

   - Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ nhập khẩu và tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này về Cơ quan hải quan, nơi đăng ký tờ khai hải quan;

   - Cơ quan hải quan chỉ làm thủ tục thông quan theo quy định khi hồ sơ nhập khẩu và tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này đầy đủ, hợp lệ và chứng thư giám định ghi kết luận dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng đáp ứng yêu cầu tại Điều 5 Quyết định này.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Hồ sơ nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng vào Việt Nam?

   Căn cứ Điều 6 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg nhập khẩu máy móc dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có quy định về Hồ sơ nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng cụ thể như sau:

   Ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của Luật Hải quan, doanh nghiệp phải bổ sung tài liệu sau:

   - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đóng dấu của doanh nghiệp. Trường hợp nhập khẩu theo ủy thác thì phải có văn bản ủy thác nhập khẩu;

   - Chứng thư giám định được cấp bởi một tổ chức giám định được chỉ định đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 11 Quyết định này. Nội dung chứng thư giám định thực hiện theo quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 1 Điều 10 Quyết định này

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn