Kiểm soát giết mổ

Kiểm soát giết mổ là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Pháp lệnh Thú y năm 1993.

Trong cuộc sống hằng ngày thì cụm từ động vật đã được xuất hiện từ rất lâu và sử dụng phổ biến. Tuy nhiên không phải bất cứ loài sinh vật nào thì cũng được xem là động vật mà phải dựa vào đặc điểm sinh học của loài đó. Và pháp luật về thú y đã liệt kê ra các loài sinh vật được công nhận là động vật, điều này nhằm bảo đảm việc quản lý các vấn đề liên quan đến nó. Theo đó, việc kiểm soát việc giết mổ được xem là điều cần thiết nhằm hạn chế tình trạng dịch bệnh lây lan gây ra những thiệt hại to lớn cho động vật và con người.

Kiểm soát giết mổ thay đổi như thế nào:
Căn cứ pháp lý: Điều 3 Luật thú y 2015 Kiểm soát giết mổ là việc kiểm tra trước và sau khi giết mổ động vật để phát hiện, xử lý, ngăn chặn các yếu tố gây bệnh, gây hại cho động vật, sức khỏe con người và môi trường. ...

Các hoạt động kiểm soát giết mổ được quy định tại Khoản 16 Điều 3 Pháp lệnh Thú y năm 2004, theo đó: Kiểm soát giết mổ động vật là việc kiểm tra, xét nghiệm để phát hiện đối tượng kiểm soát giết mổ động vật trước, trong và sau khi giết mổ. Trên đây là tư vấn về các hoạt động kiểm soát giết mổ theo Pháp lệnh Thú y năm 2004. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.   Chúc sức ...

Các hoạt động kiểm soát giết mổ được quy định tại Khoản 6 Điều 2 Pháp lệnh Thú y năm 1993, theo đó: Kiểm soát giết mổ động vật bao gồm việc kiểm tra tiêu chuẩn vệ sinh thú y đối với động vật trước và sau khi giết mổ, các điều kiện chăn nuôi, giết mổ, chế biến, bảo quản, lưu thông, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm động vật. Trên đây là tư vấn về các hoạt động kiểm soát giết mổ theo Pháp lệnh Thú y năm 1993. Mong rằng ...